Donasjon

Her kan man velge beløp og donere direkte til GaiaInnovations:

[stripe name="GaiaInnovations" description="GaiaInnovations Open Donation"] [stripe_amount label="Donation Amount:"] [/stripe]