Mot en positiv fremtid

Vi mennesker har nå utviklet oss til det stadiet at vi bevisst kan styre utviklingen fremover. Vi kan velge å ødelegge denne verden eller velge å skape en fantastisk fremtidsverden med ubegrensede muligheter. Med andre ord står vi nå foran en ny tidsalder av bevisst utvikling i motsetning til før hvor vi gjorde ting mye mer ubevisst uten at vi tenkte noe særlig over konsekvensene av våre valg.

I tillegg til skifte av fokus fra ubevisst til bevisst, som vi er i ferd med å gjøre, er det andre områder vi også trenger å skifte fokus fra:

Problemer          → Løsninger
Symptomer        → Årsaker
Kortsiktighet     → Langsiktighet
Negativt              → Positivt
Depresjon           → Håp
Likegyldighet     → Engasjement

Det er mange som føler avmakt, hjelpeløshet og håpløshet når de ser verdens tilstand i dag. Tilsynelatende kan det se ut som om verden er full av kriser, problemer og kaos og at det bare er sånn uten at vi kan gjøre noe med det, men det kan vi.

Ja, verden er på mange måter i kaos i dag med en mengde kriser og problemer. På den annen side er dette nødvendig til en hvis grad. Nødvendig fordi kriser ofte medfører at man forandrer seg, både på et individuelt og kollektivt plan. Kriser må til, det medfører transformasjon. Dette kan være smertefullt og det er det vi opplever nå. Og siden dette gjelder hele kloden tar det lenger tid enn om transformasjonen bare gjaldt et menneske. Ut av kriser kommer det noe god, vi skjønner at ting må gjøres på en ny måte. Det er det som er meningen med kriser, å skape en åpning for transformasjoner og forandringer.

Mange ser det symbolsk og trekker paralleller til en fødsel. Som barnet i mors mage kan ikke den lille babyen vokse lenger der den er nå. Den har blitt for stor og er nødt for å komme ut. Slik er det med mennesket også. Vår måte å leve på har vokst på en slik måte at jorden snart ikke takler det lenger. En fødsel kan være smertefullt og til en hvis grad farlig, spesielt hvis det ikke er gode hjelpere rundt. Men etter smerten kommer gleden, vi er i ferd med å være vitne til at en ny verden blir født. Jo mer vi alle kan hjelpe til, jo lettere vil overgangen til en ny verden bli.

Mange av de gamle systemene er i ferd med å bryte sammen og de som representerer dem vil ofte kjempe for å bevare og beholde dem. Samtidig er det nye og langt mer funksjonelle systemer, basert på helhetlige tanker, i ferd med å bryte gjennom. Før eller siden vil alt dette nye overvinne og overta for alt det gamle.

Det er veldig mye positivt og nytt som foregår i dag og som burde fått langt mer oppmerksomhet. Det eksisterer allerede i dag løsninger på det meste og en mengde nye fantastiske teknologier og revolusjonerende ideer dukker opp daglig. Og flere og flere fantastiske mennesker bretter opp ermene sine og går i gang med å fikse det som er ødelagt.

Menneskeheten har vært på en lang reise bort fra samhørighet med naturen og hverandre til å bli atskilt fra naturen og hverandre. Vi gikk vekk fra å tenke helhetlig og til alles beste og over til å splitte alt opp i deler som i en mekanistisk verdensanskuelse samt en «hver man for seg» mentalitet. Vi er nå ved vendepunktet. Vi er nå i ferd med å begynne på en ny reise tilbake til samhørighet med naturen og oss selv på et høyere bevisst plan.

Vi må heller ikke glemme at det skapes vakre og vidunderlige ting av oss mennesker; musikk, film, kunst, design, arkitektur, teknologiske fremskritt, vitenskapelige oppdagelser, osv. Vi gjør fantastiske ting. Vi er medfølende og kjærlige mennesker som viser dette gang på gang. Vi har alle muligheter og innehar enormt potensial til å fornye oss som mennesker. Vi er skapende og kreative vesener som får til utrolige ting og kan skape stadig mer og mer som kommer oss alle til gode. Fremtiden er virkelig ubegrenset.

Det er opp til oss å skape endringene som fører mot en positiv fremtid og en verden i balanse med så fantastisk muligheter og enormt potensial at vi knapt kan forestille oss det. Vi alle og menneskeheten som helhet vil etter hvert komme til å slå ut i full blomst.

Pin It on Pinterest

Share This