Verden er i ubalanse

Det er ikke tvil om at verden er i ubalanse. Det ser man daglig på nyhetene og alle opplever det selv mer eller mindre i en eller annen form.

Når det gjelder miljøet er forskerne rundt om i verden så å si enige om at klimaendringene vi opplever i vår tid for en stor del er menneskeskapt. Vi påvirker klimaet ved å forbrenne kull, olje og gass, men også ved avskoging, landbruk, utslipp fra transport og forskjellige industriprosesser, for å nevne noe. Dette medfører at atmosfæren får økt konsentrasjon av klimagasser, hovedsakelig CO2, noe som fører til at vi får en kraftigere drivhuseffekt slik at jorden varmes opp. Dette igjen medfører at vi får mer vanndamp i luften, hvilket forsterker drivhuseffekten ytterligere. Det er en ond sirkel.

Dessuten er det mange flere måter vi påvirker klimaet på. Vi forurenser havene, vannene og elvene med våre utslipp og forsøpling. Breene og isen smelter og havene stiger. Regnskog hogges ned. Arter utryddes. Jordsmonn forringes. I landbruket sprer vi kjemikaler osv. Det at vi skaper store problemer for planeten ved å forstyrre dets fininnstilte systemer slår tilbake på oss selv, når jorden får problemer får vi problemer. Det vet mennesker som bor i Beijing i Kina som må forholde seg til sterkt forurenset luft og hvor svært mange går med maske som beskyttelse i det daglige. Ekstremvær øker rundt på kloden, noe mange har fått merke.

Det er ikke bare det at vi mennesker tukler med miljøet, vi skaper også dysfunksjonelle systemer for oss selv. Vi har skapt økonomiske systemer med ekstrem ulikhet i store deler av verden, noe som er med på å skape lidelse blant folk, hemmer utviklingen og samtidig gir grobunn for konflikter.

Andre områder er ikke bedre stilt. Vi kan nevne enorme helseproblemer, alt fra livsstilssykdommer i den rike del av verden til underernæring og sykdomsutbrudd i den fattige del av verden. Mye av maten vi spiser og det vi drikker er usunn og har betenkelige tilsetningsstoffer. På den politiske arena finnes det fremdeles diktatorer og vi står ovenfor absurd korrupsjon i enkelte land og den økonomiske usunne innflytelsen rekker langt inn i de politiske kretser hvor den aldri burde vært. Noen steder blir kvinner og mennesker som er annerledes fremdeles sett på som mindre verd. Vi kan videre trekke fram prøvesprengninger med atomvåpen, som vi heldigvis stort sett har sluttet med etter å ha innsett de alvorlige konsekvensene det medførte. Vi kan nevne kriger og de enorme ødeleggelsene etter dem og de ufattelige lidelsene det medfører. Listen er lang over over alle de problemer vi har skapt for oss selv.

Vi må snu våre dysfunksjonelle handlingsmønstre jo før jo heller. Det sier seg selv at vi ikke kan fortsette med å ødelegge jorden. Jorden er vårt hjem og det er ekstremt kortsiktig å ødelegge vårt eget hjem. Jorden består av utallige utrolig komplekse økosystemer. Tukler vi med et system påvirker det alle de andre. Alt har en sammenheng og er flettet inn i hverandre.

Mennesket står foran store problemer, kriser og utfordringer i dag. Men vi må ikke glemme at vi mennesker også gjør mye godt, flott og fantastisk. Sammen har vi alle forutsetninger for å overvinne våre kriser og problemer. Når alvoret virkelig går opp for oss, og det vil det ettersom krisene og problemene bare kommer til å øke på i årene som kommer, er det bare et tidsspørsmål før vi kommer til å bryte de onde sirklene vi har viklet oss inn i. Vi har allerede begynt å bryte dem. Det gir håp for en verden i balanse i fremtiden.

Pin It on Pinterest

Share This