Foredrag

Går vi mot en lysere fremtid?

Et foredrag om oss mennesker og vår planet og hvordan et skifte i bevissthet kan skape en verden full av glede, håp og optimisme.

 

Dette foredraget vil utdype organisasjonen GaiaInnovations, hva det er, gjør og hva det står for.

Videre vil vi ta opp tema fra boken Gaia og Mennesket mot en lysere fremtid som utdyper organisasjonen og hva vi kan gjøre for å bringe verden i balanse.

Vi stiller spørsmålet om vi går mot en
lysere fremtid og i så tilfelle hvorfor?

Foredragets innhold

Vi kommer hovedsakelig til å snakke om og hente eksempler fra våre to portaler:

Innovasjonsportalen og hva dette er og hva det bidrar til
Hvordan kan vi gå fra et mer eller mindre dysfunksjonelt samfunn med mange store kriser og problemer til et samfunn basert på innovasjoner, løsninger og samarbeid. Vi vil snakke om at vi går fra sammenbrudd til gjennombrudd, med det mener vi at vi går fra et problemfokusert samfunn til et løsningsfokusert samfunn hvor nye løsninger og gjennombrudd skjer daglig rundt om i verden.

Vi kommer til å trekke frem flere eksempler og videosnutter fra innovasjoner rundt om i verden.

Inspirasjonsportalen og hva dette er og hva det bidrar til
Hvordan kan vi gå fra et samfunn som fokuserer på symptombehandling og overfladiske saker til fokus på de dypereliggende årsaker til verdens problemer og ting som er inspirerende, positive og har betydning. Vi lever på mange måter i et dysfunksjonelt samfunn. Vi kommer til å snakke om hvorfor det har blitt slik, om kjerneårsakene til menneskets kriser og problemer, og hva vi kan gjøre med dem.

Vi vil trekke frem flere eksempler og inspirerende videosnutter.

Om foredraget

Multimedie foredrag

Vi vil ta i bruk multimedia i form av bilder og video. Vi er derfor avhengig av prosjektor eller TV til vår presentasjon. Dette er et foredrag som vil endre seg noe fra gang til gang avhengig av hvilke eksempler vi trekker frem fra portalene. Foredraget vil være på norsk, men videosnuttene vil være på engelsk.

Hvem egner foredraget seg til?

Dette foredraget egner seg til alle som ønsker å bidra til en verden i balanse. Det kan være enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, grupper, offentlige instanser og bedrifter som vil opplyse seg selv eller sitt lokalsamfunn og stimulere til refleksjon, samtaler og ønske om å bidra. Det egner seg utmerket i undervisningsøyemed som i skoler, høyskoler og universiteter.

Varighet og pris

Varighet ca. 1 ½ time med spørsmål og svar under foredraget. Vi er avhengig av økonomi for å få organisasjonen til å eksistere og må ha reisekostnader dekket samt et eventuelt honorar på ca. 1000,- pr. foredrag. Det blir mulighet for å kjøpe boken vi har utgitt eventuelt annet vi selger på slutten av foredraget.

Kontakt oss

Ønsker dere at vi holder foredrag ta kontakt via mail: post@gaiainnovations.org

Foredragsholder: Henning Jon Grini

Henning ble født i Bergen i 1966. I hele sitt voksne liv har han vært opptatt av de store spørsmålene i livet. Han er samfunnsengasjert og har startet flere virksomheter som alle har hatt intensjon om å bidra til planetens beste samt løfte menneskets bevissthet til et høyere nivå. Han har bl.a. startet, drevet og vært redaktør for magasinet og forlaget Ildsjelen (nå Harmoni) i 12 år. Nylig startet han organisasjonen GaiaInnovations.

Last ned høyoppløselig bilde av forfatteren her.
Foto: Jarle Kavli Jørgensen.

Pin It on Pinterest

Share This