Framtidsfrø

spirer til en bedre verden

LAST NED HELE BOKEN HER:

Denne boken viser at de endringer som må til for å redde vår sivilisasjon, trolig ikke er så fjerne og urealistiske som de iblant kan synes – da vi er flere enn mange tror som ikke bare ønsker en radikal kursforandring, men som arbeider aktivt i mange land for at den skal bli virkelighet. Bokens forfattere har dyp innsikt i og arbeider med forskjellige sider av forandringsprosessen. De representerer med andre ord, på ulike måter, det paradigmeskiftet verden trenger.
Erik Dammann

Selv om boken “Framtidsfrø – spirer til en bedre verden” kom ut i 2011, er den fremdeles like aktuell. Den har vært inspirator til Hardangerakademiet som nå er under oppbygging i Jondal, og som er basert på de samme tankene som boken.

Bidragsyterne til boken er trettitre av våre fremste utøvere innen forskjellige fag og områder i samfunnet fra økonomi, landbruk og husbygging til medisin, kosmologi og religion. Her beskrives endringsprosessene og mulighetene disse skaper for økologisk balanse, rettferdig fordeling av ressurser og fred på Jorden. Det meste av dette arbeidet blir i dag ikke reflektert i media eller av styresmakter.

Denne utviklingen kommer ikke ovenfra, fra politikere og myndigheter. Men som alle varige endringer vokser den nedenfra, fra grasrotplan, og innenfra, i hvert enkelt menneske. Det foregår en kollektiv bevissthetsheving til hverandre og til livet selv.

Kilden til glede ligger i vår evne til omsorg for livet vi har i og rundt oss, og ikke i materiell vekst. Og uten glede har vi ingen bærekraft.

Mye av det som på 1970-tallet startet blant idealister som alternativer på siden av samfunnet, er i dag langt på vei til å bli akseptert og etablert. Og prosessen fortsetter.

Denne boken ønsker å gi oppmerksomhet, inspirasjon og energi til disse prosessene slik at flere og flere får øynene opp for det som foregår og selv kan handle deretter.

De som står bak dette prosjektet er:

Dag Andersen, Iulie Aslaksen, Jacob Bomann-Larsen, Øystein Dahle, Erik Dammann, Ingvald Erga, Per Ingvar Haukeland, Ove Jakobsen, Irene Nygårdsvik, Rolf Erik Solheim, Øyvind Solum, Vidar-Rune Synnevåg, Arvid Wold

Redaktører:

Vidar-Rune Synnevåg, e-post: vidar-rune(kröll)haugnett.no
Rolf Erik Solheim, e-post: rolf(kröll)framtiden-er-din.com

Fysisk eksemplar

Det er fremdeles mulig å få tak i fysiske eksemplarer av boken ved å henvende seg på følgende mail: vidar-rune(kröll)haugnett.no

Studieveiledning

Det er laget et eget studiehefte til boken som pdf. Den kan lastes ned her

INNHOLD

Til å begynne med

Skipet «Framtiden» – Vår tids Noahs Ark – Vidar-Rune Synnevåg

Sett fra år 2200: En samtale om vår tid Erik Damman

Forbrukerkulturen – hva blir historiens dom? Øystein Dahle

Helse, sykdom og medisin

Helbredende nytenkning Anna Luise Kirkengen

Kan krigen mot mikrobane vinnast? Elling Ulvestad

Økologisk medisin – visjon og virkelighet Audun Mysja

Forståelse av helse, sykdom og menneske for en ny tid Jens Lunden

Å dikta ei ny verd – om poesiterapi Helge Torvund

Framtidens samspill: Natur–Kultur–Helse Gunnar Tellnes

Å leve økologisk

Å lese naturens bok Jan Martin Bang

Bærekraftig økologisk landbruk Grete Lene Serikstad

Naturlig Byggeri Rolf Jacobsen

Økolandsby Siemen Torp

«Permanente» byer – permakultur i byen Frederica Miller

Under en åpnere himmel Arvid Wold

Organisk og helhetlig økonomi

En ny organisk og helhetlig økonomi vokser fram Ove Jakobsen

Jakten på et økonomisk paradigme Lars Hektoen

Et bærekraftig pengesystem Margunn Bjørnholt

Feminine verdier i en grådig økonomi Iulie Aslaksen

Konklusjon: En ny bærekraftig økonomi Jacob Bomann-Larsen

Nytt samfunn

Vær den forandring du søker – der du er! Per Ingvar Haukeland

Teknologi – veien til paradis eller helvete? Leif-Runar Forsth

Forbrukersamfunnet og indre verdier Ingvald Erga

Den nye skolen Edmund Edvardsen

Oppvekst med levende læring Marianne Leisner

Kunsten å tenne gnister Eva Bakkeslett

Religion – åndelighet

Kirken og det nye Helge Hognestad

Alternativ åndelighet og holistisk spiritualitet Øyvind Solum

En økologisk relevant tro Hans-Jürgen Schorre

Fra gener til kosmos

Fra genetikk til epigenetikk Markus Lindholm

Et nytt verdensbilde Øyvind Grøn

Mot en transformasjon

Transformasjon og dypdialog Dag Andersen

Vi er ikke alene Rolf Erik Solheim

Slik begynte det

LAST NED HELE BOKEN HER:

Pin It on Pinterest

Share This